De exponentiële groei van goede daden

Het laatste middelbare schoolvak waarin ik examen deed was filosofie. Ik had een klein klasje en een heel vriendelijke, oude leraar die het jaar daarop met pensioen zou gaan. We besloten hem een bos bloemen en een CD cadeau te doen.
 
Toen ik over de straat liep met die grote bos bloemen en een paar voorbijgangers gedag zei, stelde ik me voor hoe zij misschien wel door mij op het idee kwamen die dag ook een bosje bloemen te kopen voor een vriend of voor hun partner. En hoe die partner daardoor misschien wel net een rotdag zou hebben, maar door het aardige gebaar opgevrolijkt zou worden en daardoor een muntje extra in de collectebus zouden doen die avond. En op het schoolplein kwam ik vrienden tegen uit een lager jaar, die misschien in hun examenjaar dit voorbeeld zouden volgen.
 
Mijn klasgenoten en ik klopten op de deur, mijn filosofieleraar bleek net op dat moment bezig te zijn met een interview van de lokale krant. We kwamen met zijn allen op de foto. Nu kon heel Leiden niet alleen lezen hoe het examen was geweest, maar ook hoe leuk onze leraar de verrassing vond.
 

Jij kan de wereld veranderen

De gevolgen van één goede daad zijn, als je er goed over nadenkt, niet te overzien. Dat moet je ook zeker niet proberen, maar het kan heel leuk zijn om je een paar gevolgen voor te stellen. Mijn leraar die zijn vrouw aansteekt met zijn vrolijke stemming. Een vreemde die geïnspireerd raakt door het krantenartikel. Een medeleerling die besluit ook voor zijn opa en oma een bosje bloemen te kopen. De mogelijkheden zijn eindeloos. En ze zijn zo inspirerend. Ze zetten aan om nog meer goeds te willen doen. Want ja, je kán de wereld veranderen. Elke stap die je zet heeft impact en door keuzes te maken en actie te ondernemen kies jij de richting waarin je de wereld wilt veranderen.

Exponentiële groei

Hoewel dit wiskundig misschien niet helemaal juist is, noem ik dit effect graag ‘de exponentiële groei van goede daden’. Want door het geven van die bos bloemen hebben we waarschijnlijk meerdere mensen blij gemaakt, wat waarschijnlijk ook weer meerdere goede zaken teweeg heeft gebracht. Hoe meer mensen je bereikt, hoe sneller het groeit.

Dit idee van exponentiële groei kan je meenemen in het bepalen van je gedrag. Niet alleen goede acties hebben impact, maar natuurlijk ook slechte acties. Wat voor invloed heb jij op dit moment op de wereld? Inspireer, bloei, groei en neem je omgeving met je mee!