3 Manieren om een optimist te worden

Optimisme is goed voor je levensgeluk, je relaties en zelfs je gezondheid. En het mooie is dat er heel praktische handvatten zijn om je optimisme eigen te maken. Er zijn drie manieren waarop je optimistisch tegen gebeurtenissen aan kan kijken. Veel mensen gebruiken al één of twee manieren, maar nog niet alle drie. Vind uit of je zelf optimistisch tegen gebeurtenissen aankijkt en ontdek op welke punten je je leven nog kan verbeteren!

1. Algemeen – versus – specifiek

Optimisten zien een positieve gebeurtenis als algemeen: ‘De trein kwam op tijd, treinen komen over het algemeen op tijd.’ Terwijl pessimisten een positieve gebeurtenis zien als specifiek: ‘Toevallig kwam de trein deze ene keer op tijd.’ Bij negatieve gebeurtenissen in dit precies andersom. De optimist ziet het als specifiek: ‘Dit specifieke feestje is niet zo leuk terwijl de meeste feestjes wel leuk zijn.’ De pessimist denkt: ‘Dit feestje is net als alle andere feestjes stom.’ De werkelijkheid is echter voor beiden precies hetzelfde. De truc zit hem dus in positieve gebeurtenissen als algemeen gaan beschouwen en negatieve gebeurtenissen als specifiek.

3 Manieren om een optimist te worden

2. Blijvend – versus – tijdelijk

Ook in dit verband zit weer dezelfde ijzersterke logica. Optimisten zien positieve gebeurtenissen als blijvend en negatieve gebeurtenissen als tijdelijk, de pessimist ziet het precies andersom. De optimist zal dus zeggen: ‘De economie trekt weer aan, hij zal vast blijven groeien.’ en ‘Vandaag voel ik me ziek, maar morgen voel ik me vast weer beter.’ Terwijl de pessimist zal zeggen: ‘De economie trekt weer aan, vast een loos alarm, morgen kelderen de aandelen weer.’ en ‘Vandaag voel ik me ziek, dat wordt vast minstens de hele week in bed blijven…’. Wil je optimist worden? Zie dan positieve gebeurtenissen als blijvend en negatieve als tijdelijk.

3. Aan jezelf te danken – versus – overmacht

Optimisten danken positieve gebeurtenissen waar mogelijk aan zichzelf en schrijven negatieve gebeurtenissen af als overmacht. De pessimist doet weer precies het omgekeerde. Vergelijk ‘Ik kreeg een compliment van mijn baas omdat ik zo’n goede werknemer ben,’ met ‘Ik kreeg een compliment van mijn baas, hij zal zich wel vergist hebben.’ En vergelijk ‘Ik maakte een fout in het verkeer omdat dit kruispunt zo onoverzichtelijk is,’ met ‘Ik maakte een fout in het verkeer omdat ik niet goed oplette en slecht ben in autorijden.’ Wijdt positieve gebeurtenissen dus aan jezelf en doe negatieve gebeurtenissen af als overmacht.

Positieve gebeurtenissen Negatieve gebeurtenissen
Optimist Algemeen, blijvend en aan jezelf te danken Specifiek, tijdelijk en overmacht
Pessimist Specifiek, tijdelijk en overmacht Algemeen, blijvend en aan jezelf te danken

Realistisch optimisme

Natuurlijk zijn er vele uitzonderingen en nuances te bedenken! Ik ben geen tandpastaoptimist, maar een realistisch optimist. Als er bijvoorbeeld echt erge dingen gebeuren of als je fouten maakt waarbij je eigen schuld inzien kan helpen een oplossing te bedenken, is het natuurlijk beter hier met een optimistische én realistische blik naar te kijken.

Optimisme oefenen

Om een optimist te worden zal je niet alleen moeten wéten wat de manieren zijn, maar ze ook moeten toepassen. Dat kan al heel simpel door elke dag bij één gebeurtenis wat langer stil te staan. Wat zou een pessimist hierover hebben gedacht en wat wil ik hier als optimist over denken? Dat kan je bijvoorbeeld aan het einde van de dag, maar het kan ook als zich een vervelende situatie voordoet gedurende de dag. Je kan dan je eigen gedachten analyseren, welke pessimistisch en welke optimistische trekjes vertoonde je toen het gebeurde? Zo oefen je met optimisme en word je er steeds sneller en beter in.

Meer lezen?

Een heel helder en praktisch boek is Mental Fitness van Linda Bolier, Merel Haverman en co-auteur Jan Auke Walburg. Het gaat behalve over optimistisch denken ook nog over een paar andere manieren waarmee je je mentale conditie kan verbeteren. Ook heb ik het boek Word Optimist! van Leo Bormans gelezen. Hoewel het boek een duidelijk indeling en zelfs opdrachtjes heeft, vind ik de hoofdstukken inhoudelijk minder overzichtelijk en ook minder praktisch. Daarentegen is het boek wel erg inspirerend, dat is de reden dat ik hem toch aanraad. Het is maar net wat je zelf prettig vindt in een boek.